Лисий Михайло Вікторович

Резюме

Лисий Михайло Вікторович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Загальної фізики та фотоніки. У 1991р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки". Після закінчення інституту прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри "Фізики" ВПІ ім. М. Островського. У 1993 - 1996 р. аспірант кафедри "Фізики". З 1996 р. асистент кафедри "Фізики". З 2002 р. старший викладач кафери "Загальної фізики" ВНТУ.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича за спеціальністю 01.04.07 "фізика твердого тіла"; тема дисертації - "Субструктурне зміцнення матриці волокнистих композиційних матеріалів у процесі їх термоциклювання". З 2007 р. доцент кафедри "Загальної фізики та фотоніки".

Є співавтором одного навчального посібника та понад 40-ка наукових праць.

Викладає дисциплііну "Загальна фізика".